MADETA MOTOR ČESKÉ BUDĚJOVICE
13.06.2014, HC České Budějovice

Zápis z jednání správní rady HC Č. Budějovice o.s

ČESKÉ BUDĚJOVICE — Po zasedání správní rady je k dispozici další zápis k nahlédnutí veřejnosti.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY HC ČESKÉ BUDĚJOVICE, o.s. (dále jen „HC“) KONANÉHO DNE 9.6. 2014

Přítomni:
-	Milan Janoušek
-	Aleš Kotalík
-	Jan Ryba
-	Milan Šesták

Jednání Správní rady zahájeno v 17:00 hodin dne 9.6. 2014.

1.) Zpráva o hospodaření klubu

Mgr. Milan Janoušek seznámil členy správní rady s aktuální ekonomickou situací klubu, výhledem na první čtvrtletí sezóny 2014/15, náklady a příjmy klubu.
a) Klub k dnešnímu dni disponuje s částkou 1.560.000,-Kč, což odpovídá pokrytí nákladů prvního čtvrtletí.

b) Příjmy – schválený příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů ve výši 1 850 000 Kč, probíhají jednání o přiznání sponzorského daru firmy ČEZ ve výši 500.000,-Kč, rozjednané reklamní plnění ve výši 250.000,-Kč.

c) Pohledávky/závazky - Kauza Mountfield, odchod hráčů, vypořádání smlouvy, na základě korespondence, připraveno jednání na druhou polovinu měsíce Června 2014

- Finanční příspěvek L. Sedlák – probíhá jednání s ČSLH

- Kauza R. Ťoupal - splátkový kalendář, platba II. poloviny do konce měsíce srpna.

d) Nákladové opatření – veškeré platby budou věcně schváleny dle příslušnosti sekretářem klubu Romanem Heindlem, vedoucím SpS Alešem Dvořákem, vedoucím SCM Janem Trummerem, formálně asistentkou klubu Ivanou Bartošovou a předloženy Správní radě. Veškeré nákupy, nezbytné investice, budou předloženy Správní radě k projednání, včetně rozpočtu a ceny.

e) Doprava – významným nákladem je cena za dopravu, Sekretář klubu Roman Heindl předloží přehled celkových nákladů, jednotkové ceny za km, přehled dopravců. Správní rada projedná s dopravci možnosti spolupráce na následující sezónu.

f) ČEZ – v souvislosti s navázáním spolupráce s dlouhodobým partnerem mládežnického hokeje, je nezbytné pokračovat v jednání, hledání možností prohloubení spolupráce a rozšíření podpory.

g) Sponzoři – Správní rada se zaměřuje na oslovení potenciálních partnerů, rozšiřuje možnosti spolupráce, nejen o nabídku reklamního plnění, ale o možnost cíleně podporovat aktivity klubu, turnaje, doplňkové tréninky, event akce klubu.

h) Podpora – Správní rada osloví rodiče, partnery klubu s žádostí o podporu při hledání a oslovování partnerů, ztráta Generálního sponzora, tedy výpadek více jak 5 mio, je mimořádně fatální zásah do hospodaření klubu a bez široké podpory bude klub situaci zvládat opravdu mimořádně obtížně.

2.) Členská základna
Na základě kontroly úhrady členských příspěvků, kontrola evidence a údajů členské základny, probíhá elektronická a písemná komunikace s členy, kteří neuhradili dosud členské příspěvky (prodlení více jak tři měsíce), ověření zájmu pokračovat v členství. V případě nezájmu pokračovat v členství (písemný projev na základě kontaktu s členem), případně přes výzvu k úhradě, neuhrazení členského příspěvku v dodatečném termínu, předloží sekretariát klubu Správní radě k projednání seznam členů k vyloučení z klubu. Veškerá korespondence, evidence je uložena na sekretariátu klubu.

3.) Trenérská rada
a) Posuny hráčů do vyšších kategorií, nebo ročníků


1.	Zevl Kristian 	2006
2.	Postl Dominik 	2006
3.	Palán Ondřej 	2006
4.	Švarc Matyáš	2008
5.	Nedorost Václav	2008
6.	Mařík Nikolas	2008
7.	Cibulka Tomáš	2004
Důvodem k „postaršení“ uvedených hráčů je jejich sportovní výkonnost, herní vyspělost, psychická (mentální) vyspělost a potřebná odolnost které jsou srovnatelné s výkonnostně i herně vyspělejšími hráči vyšších ročníků.


b) Starší žáci BB
Trenérská rada doporučila řešení velkého množství hráčů ročníků 2001, 2002, vytvořením druhého týmu v kategorii Starší žáci B. Organizačně navazuje na druhý tým Mladších žáků B, dále umožňuje pracovat s hráči v rámci klubu bez nutnosti hostování hráčů HC České Budějovice, při zachování kvality tréninků, zápasové vytíženosti hráčů a možnosti volného transferu hráčů mezi ročníky, dle aktuální výkonnosti. Správní rada požaduje projednání návrhu, včetně řádného vysvětlení přínosu pro hráče našeho klubu s rodiči, projednání se účastní Vedoucí SCM, SpS a Sekretář klubu. Na základě tohoto projednání, Správní rada rozhodne. Přestože se jedná o nárůst nákladů, na prvním místě je zájem našich hráčů.

c) Změny v Trenérském obsazení
Trenérská rada projednala žádost V. Vacka o snížení úvazků, kdy na pozici v základnách bude doplněn trenér Bc. Jan Soukup. Po dohodě nastoupí do letní přípravy ihned, tak aby změnou nebyl narušen program jednotlivých týmů.

d) Kontrolní činnost – SCM (J. Trummer, R. Bělohlav, Jágr), SpS (A. Dvořák, P. Míšek, V. Caldr), základny (A. Dvořák, R. Heindl, J. Soukup)

4.) Sportovní program
V rámci přípravy nadcházející sezóny připravujeme program doplňkových tréninků a aktivit s cílem rozšířit nabídku rozvoje potřebných dovedností a technik. Trenérský tým SCM, SpS předloží návrh doplňkových aktivit do 15.6.2014

5.) Spolupráce ZŠ Grünwaldova x HC
V rámci naplňování cílů a úkolů v rámci základního vzdělávání je nezbytné vytvořit spolupracující prostředí, mezi klubem a ZŠ, tak abychom mohli skloubit sportovní požadavky a osnovy školy. ZŠ významně vychází vstříc potřebám jednotlivých týmů, především uvolňováním hráčů, rozšířením výuky tělesné výchovy, aktivní spoluprací s klubem, z tohoto důvodu je nezbytné podpořit vzdělávací proces a reagovat na kázeňské prohřešky, neodůvodněné zhoršení prospěchu, případně problémy s přístupem k plnění školních povinností. HC připravuje dohodu o spolupráci, která bude parametrizovat komunikaci mezi trenéry a třídními učiteli, způsob řešení nežádoucích situací, vzájemná očekávání a podpora vzdělávacího procesu.

Termín: 30.6.2014


6.) Revizní komise
Revizní komise nepředložila revizní zprávu, s tím že proběhl audit BDO a následně členové rezignovali. Správní rada by ráda revizní komisi poděkovala, za práci pro klub, ale neměli jsme bohužel možnost se seznámit s jejich prací. Z tohoto důvodu projednala Správní rada nálezy auditu BDO, opatření k nápravě jsou řešeny v souvislosti se zahájením spolupráce s externí účetní firmou. Otázka Revizní komise bude dořešena v souvislosti s řádnou Valnou hromadou, plánovanou na konci měsíce Srpna.

Prezident Správní rady Milan Janoušek

Viceprezident Správní rady Aleš Kotalík

Člen Správní rady Jan Ryba

Člen Správní rady Milan Šesták

Sociální sítě

Start sezony se blíží! První přípravné zápasy čekají Motor už za pár dnů a vstupenky na ně jsou už v prodeji! ??Těšíme se na...

40. narozeniny slaví obránce Aleš Kranjc. V ČB 1 sezona, 56 zápasů, 2 góly (oba vítězné, 1 v přesilovce), 14 kanadských bodů, 6...

Využijte možnosti poslat svůj dotaz trenéru Jaroslavu Modrému ??hcmotor.cz/otazky.asp?od=…Na našem webu pak najdete i fotogalerii...

Je tu další motorácký offline rozhovor! Využijte možnosti zeptat se JAROSLAVA MODRÉHO na to, co vás zajímá. Hlavní trenér Motoru...