Banes Motor České Budějovice

„Hrát hokej nestačí, je potřeba ho milovat.“


TRENÉŘI

1) Děti hrají hokej pro radost - radost z pohybu, radost ze hry.

2) Trenére, starej se více o děti než o samotné vítězství ve hře. Trenér si uvědomuje, že cílem soupeření a zápasu je vítězství, ovšem vítězství není při práci s dětmi to nejdůležitější.

3) Trenér je vždy správným příkladem pro své hráče. Emoce projevuje uváženě a snaží se, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.

4) Trenér nešetří chválou, když je zasloužená, protože pozitivní motivace je důležitá.

5) Trenér je především profesionál, je důsledný, poctivý a vždy přistupuje k přípravě, tréninku a zápasu s vědomím své plné odpovědnosti. Trenér je férový, nekritizuje hráče na veřejnosti, klade osobní důraz na kvalitní, odpovědnou a srozumitelnou komunikaci.

6) Trenér vnímá pozorně osobní potřeby a problémy hráčů, naslouchá a nikdy slovně nebo fyzicky nenapadá hráče nebo rozhodčí. Spoluvytváří podmínky a odpovídající prostředí k získávání základů hokejového umu a k neustálému zlepšování dovedností hráčů. Pracuje rovněž na jejich zdravém sebevědomí.

7) Trenér organizuje a vede tréninky tak, aby byly zábavné a zároveň se staly výzvou pro rozvoj schopností a dovedností daného ročníku.

8) Trenér zná pravidla, techniky a hokejové strategie, uvědomuje si význam celoživotního vzdělávání.

9) Trenér podporuje hráče, aby pracovali pro tým.

10) Trenér odpovídá za otevřenou komunikaci s rodiči, vysvětluje jim své cíle, ale také námitky a připomínky.

11) Trenér si uvědomuje význam správných návyků a zdravého životního stylu pro vývoj hráče, proto podporuje hráče při získávání těchto návyků a dodržování životosprávy.HRÁČI

1) Hraj pro radost, potěšení ze hry a užívej si všeho, co hokejový sport nabízí.

2) Tvrdě na sobě pracuj, neustále zlepšuj své dovednosti.

3) Buď týmovým hráčem, vycházej dobře se svými spoluhráči, pěstuj dobré kamarádské vztahy.

4) Nauč se týmové práci, sportovnímu chování a disciplíně.

5) Buď vždy včas na tréninku i na zápasech.

6) Nauč se hokejová pravidla, hraj dle pravidel, vždy dbej principů fair play.

7) Respektuj svého trenéra, spoluhráče, svoje rodiče, protihráče a rozhodčí.

8) Nikdy nediskutuj s rozhodčím.ROZHODČÍ

1) Chovej se profesionálně a ber svoji práci vážně.

2) Udržuj bezpečné sportovní prostředí, ve kterém hráči mohou ukázat své hokejové schopnosti.

3) Nauč se všechna pravidla, jejich vysvětlení a správné použití.

4) Pamatuj, že se podílíš na výchově a růstu hráče, bud´ proto dobrým příkladem, vzorem fair play.

5) Kontroluj zápas, aby byl bezpečný pro všechny hráče, násilí nesmí být nikdy tolerováno.

6) Buď vždy férový a nestranný.

7) Nauč se "nulové toleranci" vůči slovnímu a fyzickému napadání.

8) Nikdy nepoužívej vulgární slova, když mluvíš s hráčem, trenérem nebo rodičem.

9) Přiznej chybu, když ji uděláš. Poctivě odpověz na otázky.

10) Nikdy otevřeně nekritizuj trenéry, hráče nebo další rozhodčí.

11) Udržuj své emoce pod kontrolou.

12) Vždy se řiď pravidly a řády Českého hokejového svazu.

13) Udržuj si dobrou fyzickou kondici.RODIČE

1) Respektuj své dítě, netlač na děti, aby hrály právě hokej, ale podporuj je, pokud se pro hokejový sport samy rozhodnou. Děti se zapojují do organizovaného sportu pro svoje potěšení. Snaž se, ať si to užijí.

2) Povzbuzuj své dítě, aby hrálo dle pravidel. Pamatuj na to, že děti se nejlépe učí podle příkladu, oceňuj i dobrou hru soupeře.

3) Neuváděj své dítě do rozpaků tím, že křičíš na hráče, rodiče nebo rozhodčí. Tvému dítěti naopak pomůže, když ukážeš pozitivní přístup ke hře a všem účastníkům.

4) Netlač na soutěžení v mladších věkových kategoriích. Klaď důraz na vývoj a trénink ke zlepšování dovedností a rozvíjení schopností mladého sportovce.

5) Nauč se pravidla hry, podporuj rozhodčí. Jakákoliv kritika rozhodčích hře jen škodí.

6) Vyzdvihuj pozitivní věci, nikdy nekřič nebo fyzicky nenapadej své dítě po zápase nebo tréninku, je to naprosto destruktivní přístup. Pracuj na tom, aby tyto věci z mládežnického sportu zmizely. Odměňuj potleskem dobrý výkon nejen při výhrách, ale i při prohrách.

7) Uvědom si důležitost a význam trenéra pro vývoj hráče, komunikuj s nimi podporuj je.

8) Pokud máš tuto hru skutečně rád, uč se vše o hokeji a pomáhej rozvoji tohoto sportu.