Banes Motor České Budějovice

Klubové příspěvky pro sezonu 2023/2024

Klubové příspěvky jsou složeny z oddílových a členských příspěvků, přičemž z níže uvedených částek, činí členský příspěvek 500 Kč. Správní rada HC České Budějovice, z.s. rozhodla dne 20. dubna 2023 o následující výši příspěvků na sezonu 2023/2024:

Příspěvky pro sezonu 2023/2024 jsou rozděleny na dvě poloviny v rámci dvou splátek. První část klubových příspěvků musí být zaplacena do 20. května 2023, pokud tak nebude učiněno, nebude umožněno hráči, jenž nemá první část příspěvků zaplacenou, trénovat s týmem. Druhá část klubových příspěvků musí být zaplacena do 20. srpna 2023, pokud tak nebude učiněno, nebude umožněno hráči, jenž nemá druhou část příspěvků zaplacenou, trénovat s týmem a účastnit se soutěží.

*Sourozenecká sleva:

2 sourozenci – klubový příspěvek se slevou 20 % ze součtu celkové částky obou sourozenců (např. MŽB + ZD = 14.000 + 10.000 = 24.000 - 20 % = 19.200 Kč)

3 sourozenci – klubový příspěvek se slevou 30 % ze součtu celkové částky všech sourozenců (např. JUN + MŽA + ZD = 17.000 + 14.000 + 10.000 = 41.000 - 30 % = 28.700 Kč)

Platbu klubových příspěvků (1. a 2. splátku) uhraďte na:
číslo účtu: 573496349/0800
variabilní symbol: rodné číslo hráče bez lomítka
zpráva pro příjemce: příjmení hráče + klubový příspěvek