Banes Motor České Budějovice

Partnerské školy

ZŠ Grünwaldova

Spolupráce se Základní školou Grünwaldova trvá mnoho let, a to i díky českobudějovické hokejové legendě panu Mgr. Vladimíru Caldrovi, který vede školu jako její ředitel. Žáci, kteří hrají za Motor, studují ve speciálních sportovních třídách, kde mají navíc pět hodin tělesné výchovy, které využijí pro účely tréninku. Mají speciálně vytvořený rozvrh přizpůsobený tréninkům a těm je například přizpůsobený i čas pro výdej obědů. Zároveň však nepřijdou o rozsah učiva, který se učí v „nesportovních třídách“ včetně cizích jazyků. Výhodou studia na škole je i blízkost k zimnímu stadionu. Pěšky lze od školy podél řeky Vltavy dojít k Budvar aréně za cca 15 minut. Na „Grünwaldovce“ studovalo mnoho známých českobudějovických hokejistů, například Václav Prospal, Jaroslav Modrý, Václav Nedorost, Milan Michálek, Filip Novák, Martin Hanzal a další.


VOŠ, SPŠ Automobilní a technická

Již před řadou let začali zástupci Motoru a zástupci Jihočeského kraje, jakožto zřizovatele středních škol, diskutovat o tom, jak ideálně skloubit studium a tréninky. Před sezonou 2022-2023 se to konečně povedlo dovést do zdárného konce, a tak první studenti z řad Motoru, doplněni o hráče fotbalového Dynama a FIGHT CLUBU, nastoupili do maturitního oboru Management sportu a dopravy na VOŠ, SPŠ Automobilní a technické. Studenti tohoto oboru jsou pro školní rok 2022-2023 školou uvolňováni na dopolední tréninky čtyřikrát do týdne. Výhodou školy je také její pěší dostupnost od Budvar arény, kdy cesta trvá necelých 15 minut.

Popis oboru

Studium se zaměřuje na problematiku managementu sportovního klubu a volnočasových aktivit. Předměty vyučují odborníci, kteří mají zkušenosti v této oblasti. Důraz je zde kladen na studium odborných předmětů zaměřených na sportovní klub, žáci získají základní znalosti právního minima ve sportu, komunikace s médii, základy první pomoci ve sportu, což uplatní ve své profesní dráze nejen v ČR, ale i v zahraničí. V průběhu studia žáci získají znalosti v oblasti ekonomiky, řízení, marketinku a účetnictví sportovního klubu, logistiky a dopravy, sponzorování ve sportu a způsoby zviditelnění sportovního klubu. Žáci se naučí, jak žádat o dotace, sestavit účetní výkazy pro obecní a finanční samosprávu a další legislativu spojenou se sportem.

Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny "B" s možností rozšíření na skupinu "C"

Uplatnění

Absolventi tohoto studijního oboru se mohou uplatnit jako aktivní sportovci v profesionální dráze v ČR i zahraničí. Po úspěšném absolvování tohoto oboru žáci budou umět založit sportovní klub, řídit tento klub, nebo být členy realizačních týmů, organizovat a pořádat sportovní akce.

Další možnost uplatnění je v oblast dopravy a logistiky, odpovídající jsou pracovní pozice ve středním managementu výrobních nebo dopravních společností. Dále mohou absolventi soukromě podnikat.

Možnost dalšího studia

Absolvent studijního oboru bude připraven pro vysokoškolské studium příbuzných sportovních a ekonomických oborů či studium navazujícího oboru na Vyšší odborné škole.

Zdroj: PR text VOŠ, SPŠ Automobilní a technická