9.3.2003, David Lukeš
Dojem zkazila pouze koncovka